Autyzm to nie choroba. To upośledzenie rozwoju mózgu, charakteryzuje się brakiem społecznych relacji. Skoro to nie choroba, to nie da się go wyleczyć. Wczesne rozpoznanie, odpowiednia diagnoza i terapie psychologiczne warszawa zapewniają jednak odpowiednio dobre warunki rozwojowe. Najczęściej autyzm dotyka dzieci. Upośledzeniem może objawiać się deficytem komunikacji tj. opóźnieniem w rozwoju mowy, ograniczeniem albo nadpobudliwym działaniem, zachowaniem, zainteresowaniem. Pierwsze objawy zwykle występują przed 3 rokiem życia, częściej u chłopców. Nie znana jest przyczyna autyzmu.  Spektrum autyzmu to także zespół Aspergera, mutyzm wybiorczy, zespół Hellera czy całościowe zaburzenia rozwojowe. Nierzadko łącznie z autyzmem występuje padaczka i zespół stwardnienia guzowatego.

Autyzm wczesnodziecięcy nie dotyka tylko najmłodszych. Nazwa wynika z tego, że pierwsze symptomy zaburzeń występują przed 30 miesiącem życia. Diagnoza, terapia psychologiczna warszawa, opieka potrafią zapewnić najlepsze efekty. Dziecko trzeba w tym czasie dostosować do w miarę samodzielnego funkcjonowania, stosują terapie m.in. behawioralne.

Rodzaje autyzmu

Ze względu na objawy, możliwość dostosowania się do życia i funkcjonowania i stopnia upośledzenia umysłowego rozróżnić można autyzm dziecięcy i atypowy. Do spektrum autyzmu, zgodnie z ICD-10, zalicza się zespół Retta, zaburzenia dezintegracyjne, zaburzenia hiperkinetyczne, zespół Aspergera i inne nieokreślone zaburzenia rozwojowe, bliżej nieokreślone. Autyzm dziecięcy jest podstawową formą zaburzenia. W późniejszym wieku (powyżej 3 roku życia) występuje autyzm atypowy (wcześniej dziecko rozwijało się prawidłowo).

Przyczyny autyzmu

Nie do końca znane są przyczyny autyzmu. Badanie psychologiczne warszawa pozwala odpowiednio wcześnie rozpoznać zaburzenia wynikające z autyzmu u najmłodszych dzieci. Na jego rozwój wpływ może mieć wiele czynników, głównie o podłożu neurologicznym rozpoczynających się jeszcze w łonie matki. To zaburzenie o podłożu genetycznym, nie jest to choroba psychiczna. Dla rozwoju autyzmu nie bez znaczenia poza genami pozostają czynniki środowiskowe. Muszą wystąpić bodźce, konkretne warunki powodujące mutacje genu. Są to m.in. wiek rodziców (im większy tym ryzyko autyzmu wyższe), problemy metaboliczne, wrodzona toksoplazmoza lub inne poważne infekcje, uszkodzenia układu nerwowego, np. na skutek niedotlenienia.

Cechy charakterystyczne autyzmu

Co powinno zaniepokoić rodziców? Prowadzone badania psychologiczne warszawa wskazują na pierwsze symptomy, mające miejsce między 2 a 3 rokiem życia. Rozpoznanie dysfunkcji nie jest proste. Postawienie diagnozy to nierzadko opinie wielu specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedy, lekarza psychiatry.

Cechami autystycznymi może być wzorzec mowy, unikanie kontaktu wzrokowego, brak gaworzenia w wieku niemowlęcym, późna mowa, trudności w prowadzeniu rozmowy, często powtarzane zwroty czy nieumiejętność wyrażania własnych uczuć. Dzieci autystyczne często interesują się i oddają do reszty jednemu tematowi, angażują się w powtarzanie ruchów np. kołysania, porządkowanie rzeczy w sposób przesadny, zajmowanie się tylko wybranymi zabawkami, przedmiotami. Niestety nie każdy przejawia te  same objawy, u każdego rozwój autyzmu może przebiegać inaczej. Należy wykluczyć inne choroby np. upośledzenie umysłowe, problemy neurologiczne, zespół Retta itd.

Leczenie autyzmu

Jak wspomniano nie da się wyleczyć autyzmu bo to nie choroba. Szybkie rozpoznanie i terapie psychologiczne warszawa  we współpracy z logopedą, neurologiem, psychiatrą pozwalają wspierać te osoby i przygotować do w miarę normalnego życia. Na szczęście obecnie coraz lepiej postrzegamy osoby z autyzmem, na skutek edukacji w tym zakresie.

Leave A Comment