Uzależnienie, kryzysy, trudności emocjonalne czy problem ze zrozumieniem samego siebie. Wiele osób boryka się  z takimi problemami, przez co czuje odrzucenie, wewnętrzny niepokój a często bezsens istnienia. Pomocna może się okazać terapia psychologiczna warszawa.

Wiele osób rezygnuje z takiej formy wsparcia, niesłusznie. W terapii grupowej bądź indywidualnej ma szanse dzielić się swoimi rozterkami, niepowodzeniami, nie zostaje sam z problemem. Kiedy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Terapie opierają się na rozmowach. Psycholog po kilku sesjach jest w stanie zdefiniować problem, określić zaburzenia. To podstawa do zaplanowania i sukcesywnej realizacji terapii. Zasady takich rozmów są jasne i odpowiadające obu stronom.

Najczęściej prowadzone są terapie psychologiczne dla par, związane z uzależnieniem od alkoholu, hazardu, narkotyków czy seksu.

W każdym związku zdarzyć się mogą problemy, z którymi nie każdy umie sobie poradzić. W terapii dla par wsparcie znajdują małżeństwa o różnym stażu pożycia, chcące naprawić złe relacje albo poprawić jakość związku. Terapia ma na celu zbadanie relacji, poprawę zachowania obu osób, zrozumienia dla partnera. Dzięki terapii uczestnicy nauczą się pokonywać ograniczenia, oduczą się zrzucania winy na partnera. Ważne by przed psychologiem żądna z osób uczestniczących w terapii nie miała żadnych tajemnic.

Alkoholizm dotyka coraz większej grupy osób, niszczy życie uzależnionych ale i ich bliskich. Dlatego w tych stanach trepie psychologiczne są niezbędne. Choroba alkoholowa pociąga za sobą szereg konsekwencji, w tym zdrowotnych, wyniszczając organizm i psychikę uzależnionego. Na szczęście dzisiaj to już nie zły nawyk, to problem wstydliwy i powszechny a chorzy coraz chętniej korzystają z terapii.

Psycholog poznaje stadium choroby, pozwala to określić kierunek terapii dość trudnej, jak pokazują statystyki. Głównie są to terapie grupowe, gdzie bez wstydu można takim jak my mówić o problemie, swoich odczuciach, nadziejach, porażkach. W ślad za alkoholizmem często kroczy depresja powodująca niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia stany.

Zaraz za alkoholem częstym uzależnieniem są narkotyki. Sięgają po nie coraz młodsi. Terapia zaczyna się od diagnozy uzależnienia od środków psychoaktywnych, kolejno wdrażane są różne rodzaje terapii indywidualnej czy grupowej. Takie wsparcie jest najrozsądniejszym rozwiązaniem dla pacjenta z takim uzależnieniem. Trwa dość długo począwszy od diagnozy, po leczenie, porady na wypadek powrotów i po zakończeniu leczenia.

Hazard kusi szybkim zarabianiem pieniędzy. Niestety także szybka utrata wszystkiego często na co pracowaliśmy przez życie. Pokusa gry, odegrania się prowadzić może do ruiny. W ramach terapii wsparcie udzielane jest tez najbliższym hazardzisty.

Problemy seksualne to także uzależnienie wymagające pomocy w gabinetach jakie oferuje wsparcie psychologiczne warszawa. To problem wstydliwy, a uzależnienie od seksu potrafi zniszczyć związek i człowieka dość szybko. Oczywiście możliwe jest prowadzenie i w tym zakresie terapii dla par, ale najchętniej wybierana jest opcja terapii indywidualnej, dzięki której w komfortowych warunkach możliwe jest poznanie źródła ewentualnych niepowodzeń związanych z życiem erotycznym i seksem.

Powyższe uzależnienia są wybranymi, najczęściej zgłaszanymi do psychologa. Każdy ma słabości, stara się z nimi walczyć ale nierzadko w pojedynkę trudno osiągnąć pełen sukces. Terapie psychologiczne warszawa są po to, by pomagać zrozumieć istotę problemu, postawić diagnozę i wdrożyć terapie które okazać się mogą nowym początkiem życia, bez uzależnienia.

Leave A Comment