Praca to nasza codzienność – spędzamy w niej większość dnia. Wykonujemy ją jak najlepiej, dążąc tym samym do samorealizacji i rozwoju. Krótko mówiąc, praca jest częścią naszego życia, na które ma znaczący wpływ. By dostarczała nam satysfakcji i sprawiała nam przyjemność, musi być ona odpowiednio dopasowana do naszych predyspozycji zdrowotnych. I tutaj właśnie pojawia się pojęcie medycyny pracy.

Czym zajmuje się medycyna pracy?

Medycyna pracy to specjalność lekarska, która zajmuje się badaniem zależności między warunkami pracy a zatrudnionym w odniesieniu do jego stanu zdrowia, jak również diagnozuje oraz leczy choroby zawodowe i zajmuje się ich profilaktyką. Osoba o takiej specjalności wykonuje również badania lekarskie pracowników. Można wśród nich wyróżnić cztery typy: wstępne, kontrolne, końcowe oraz okresowe.

Te badania okazują się niezwykle przydatne nie tylko z punktu widzenia pracodawcy, ale również pracownika. Ustalają one bowiem, jak nasz organizm oddziałuje na warunki panujące w miejscu naszej pracy oraz informują o tym, czy stan naszego zdrowia pozwala nam wykonywać określony zawód. Pracodawca kieruje na wszystkie badania jak i pokrywa wszelkie koszty z nimi związane. Wizyta u lekarza medycyny pracy powinna odbywać się podczas godzin pracy. Inaczej wygląda sytuacja tylko i wyłącznie w przypadku osób zatrudnionych jedynie w weekendy. Pracodawca jednak jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi pieniędzy za czas spędzony na badaniu.

Badania okresowe – co trzeba o nich wiedzieć?

Częstotliwość badań okresowych ustalona jest w Kodeksie Pracy. Należy się na nie zgłosić po zwolnieniu lekarskim, które trwało dłużej niż 30 dni, a także przed objęciem nowego stanowiska. Badania okresowe należy wykonać również przed rozpoczęciem nowej pracy, a także po zmianie charakteru dotychczas zajmowanego stanowiska. Po każdym badaniu lekarz medycyny pracy wypisuje oświadczenie. Może się w nim zawierać informacja o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu jak i o ich istnieniu. By wszelkie badania mogły dojść do skutku, pracodawca zobowiązany jest dostarczyć skierowanie, które zawiera opis stanowiska pracy i jego charakteru, rodzaj badań, wyniki badań pracownika jak również wzmiankę o czynnikach, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie zatrudnionego i które wynikają z charakteru obejmowanego stanowiska.

Jak często należy wykonywać badania?

Częstotliwość wykonywania badań uzależniona jest zarówno od naszego zdrowia jak i stanowiska, na jakim jesteśmy zatrudnieni. Przykładowo osoby, których zawód wymaga pracy w hałasie przez pierwsze 3 lata pracy, powinni co rok udawać się na badanie otolaryngologiczne. Częstotliwość badań muszą zwiększyć również ci, którzy w trakcie pracy mają styczność z promieniowaniem elektromagnetycznym. Tu wskazane jest badanie neurologiczne oraz EKG. Osoby, które mają kontakt z amoniakiem, powinni co dwa, trzy bądź cztery lata wykonywać spirometrię a ci mający styczność z benzyną – morfologię. Jak więc widać wiele zależy od specyfikacji pracy i zagrożeń, jakie jej wykonywanie może ze sobą nieść.

Leave A Comment